Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Nytt utstillingsvindu liten elv – N-2023

  • Tommy Egra
  • Nyheter
 N-2023 fosser frem i Nordland. I fjor omtalte Øksnesavisa vårt besøk hos Øksnes JFF for å se på elva og vurdere den som vårt utstillingsvindu for katagorien små vassdrag. Nå er det opplest og vedtatt - noe også avisa ville skrive om.

Les mer

Jakt & Fiske skriver om oterproblemet

Oteren er et alvorlig problem i mange små og mellomstore lakseelver. Fra elvebredden møter vi ofte elveeiere som er helt oppgitt over situasjonen - og at det ikke blir gjort noe. Men, etter fagseminaret på Sunnmøre tidligere i år, har det skjedd mye positivt. Artikkelen i siste Jakt & Fiske er et godt eksempel på det. Den går rett på sak, og omtaler problemet slik det er.

Les mer

Oteren truer laksen på Sunnmøre

Oteren dreper mye av gytefisken i flere elver på Sunnmøre. Dette ble bekreftet av forskere i Oterprosjektet på en fagdag i slutten av februar. Både grunneiere og sportsfiskere mener tiden er knapp for å få bukt med problematikken villaksen står overfor.

Les mer

Alsvågvassdraget og SNVF i artikkel

De ansvarlige i Alsvågvassdraget i Vesterålen har gjort beundringsverdig jobb med elva si. Under vår befaring av elva, kom Øksenavisa og lagde en sak om samarbeidet vi har gjennom Prosjekt Nordland 2023. Du kan lese litt om turen og hele artikkelen her. 

Les mer

Sjøørretprosjektet i Beiarn

I fjor høst, avtalte Norsk Villaksforvaltning (NVF), Beiarelva SA og Beiarn JFF å delta i et felles prosjekt for sjøørreten i sideelvene i Beiarelva og ute i Beiarfjorden. Prosjektet heter ”Sjøørretprosjekt i Beiarn” og skal i første omgang vare i 5 år.

Les mer

Fagsamling i Beiarn 2019

For første gang inviterer Norsk Villaksforvaltning til Fagsamling i Prosjekt Nordland 2023. Det er omlag 60 personer som skal delta på konferansen som går fra 26 - 27. august, og i Beiarn er ikke dette hverdagskost. Men, sammen med et imponerende samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv, har vi funnet overnatting og lagt opp til to fantastiske dager med anadrome villfisk og Nordland i sentrum.  Dette kan på sett og vis anses som starten på Prosjekt Nordland 2023, et prosjekt vi sammen med fylkeskommunen og NJFF Nordland har utformet og jobbet med i lang tid. I den flotte Beiarn, hvor...

Les mer

  • 1
  • 2

Logg inn/ut

Følg oss