Informasjon


INFORMASJONS- OG MEDIEPARTNER FOR ELVEEIERLAG

I en moderne hverdag må elveeierlag, store og små, henge med i svingene for ikke å bli uinteressante for turister, lokale fiskere og støttepartnere. Derfor ønsker vi å hjelpe elveeierlaga i N-2023 med å nå sitt maksimale potensiale også på dette området.

For at elveeierlag skal få mer omtale og få innpass i media, vil N-2023 hjelpe til med:

  • Å lage ei god heimeside i kombinasjon med sosiale media.
  • Å lage inspirerende og informative videoer og bilde til heimesida.
  • Å lage pressemeldinger, innlegg i sosiale media og andre reportasjer.

I kvar klynge av elver, skal det være en lokal informasjons- og mediapartner, som blir N-2023 sin forlenga arm inn til elveeierlaga. Bruk av lokale ressurspersoner, er viktig for å være sikret lave kostnader og lokalt eierskap i prosjektet.

FYLKESSAMLING I NORDLAND 2023

Den første fylkessamlinga i N-2023 ble arrangert i Beiarn i august 2019. Samlinga var en suksess med 60 deltakere. Grunneiere, sportsfiskere, oppdrettere og andre. Tilsvarende samling, vil bli arrangert hvert år rundt om på ulike plasser i fylket. Den planlagde samlinga i Narvik-området i august i 2020, ble avlyst grunnet korona situasjonen.

DIALOGMØTE I KLYNGE AV VASSDRAG

Det første dialogmøte i ei klynge av vassdrag, ble arrangert i Vesterålen i oktober 2019. Vertskap var Eva Maria Kristoffersen i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Samlinga ble en suksess, med 25 grunneiere, oppdrettere og personer fra jeger og fisk.

Formålet var at deltakarene skulle bli kjent med hverandre, få god dialog og diskutere korleis de kan samarbeide om tiltak. Tilsvarende dialogmøte vil bli arrangert i alle klyngene av vassdrag årlig og ved behov.

Logg inn/ut

Følg oss