Informasjon


INFORMASJONS- OG MEDIE­PARTNER FOR ELVEEIERLAG

I en moderne hverdag må elveeierlag  – store og små – henge med i svingene for ikke å bli uinteressante for lokale fiskere, turister og støttepartnere. Derfor ønsker vi å hjelpe elveeierlagene i N-2023 med å nå sitt maksimale potensiale også på dette området.

For at elveeierlag skal få mer omtale og få innpass i media, vil N-2023 hjelpe til med:

  • Å lage ei god heimeside i kombinasjon med sosiale media.
  • Å lage inspirerende og informative videoer og bilde til heimesida.
  • Å lage pressemeldinger, innlegg i sosiale media og andre reportasjer.

I hver klynge av elver, skal det være en lokal informasjons- og mediapartner, som blir N-2023 sin forlenga arm inn til elveeierlagene. Bruk av lokale ressurspersoner er viktig for å være sikret lave kostnader og lokalt eierskap i prosjektet.

FYLKESSAMLING I NORDLAND 2023

Den første fylkessamlingen i N-2023 ble arrangert i Beiarn i august 2019. Samlingen var en suksess med 60 deltakere. Grunneiere, sportsfiskere, oppdrettere og andre. Tilsvarende samling vil bli arrangert hvert år rundt om på ulike plasser i fylket. Den planlagde samlingen i Narvik-området i august i 2020, ble avlyst grunnet koronasituasjonen.

DIALOGMØTE I KLYNGE AV VASSDRAG

Det første dialogmøte i en klynge av vassdrag ble arrangert i Vesterålen i oktober 2019. Vertskap var Eva Maria Kristoffersen i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Samlingen ble en suksess, med 25 grunneiere, oppdrettere og personer fra jeger og fisk.

Formålet var at deltakarene skulle bli kjent med hverandre, få god dialog og diskutere hvordan de kan samarbeide om tiltak. Tilsvarende dialogmøte vil bli arrangert i alle klyngene av vassdrag – årlig og ved behov.

Logg inn/ut

Følg oss