Kvalitets-standard for fisketurisme

Uten lidenskapelige sportsfiskere vil forvaltningen av elven lide. Derfor er lokale fiskere et nødvendig ledd for å styrke villaksen, sjøørreten og sjørøyens rolle i lokalsamfunnet. Gjennom vår kvalitetsstandard med tiltak for fisketurisme sørger vi for en god totalopplevelse for lokale og tilreisende.

En enkel og god måte og sikre en høy standard for fisketurismen i elven er å følge disse 16 tiltakene, gjerne i dialog og tilpasning med oss i NVF. 

Fiskekort og soner – kart over elven – skilting – veger og stier til elven – parkeringsplasser – pleie av vegetasjonfiskehytter overnattingsplassen – renhold – vertskapsrolle – fiskeguide – leie og kjøp av fiskeutstyr – forpleining – alternative aktiviteter til fiske – leiekontrakt med kunde – markedsføring og av elven.  

Her viser vi 6 av de 16 tiltakene og formålet med det. I håndboken Smart Lakseforvaltning er det videoer og annen informasjon som viser hvordan en kan tilrettelegge tiltaket.

Fiskekort og soner

Varierte kort- og sonevarianter

Det er viktig å tilby kunden tilgang til ulike fiskekorttyper, fiskesoner og vald i en elv. Det vil heve den totale opplevelsen og kvaliteten på fisket og resulterer i fornøyde sportsfiskere som snakker godt om elva og ønsker å komme igjen. 

Pleie av vegetasjon

vegetasjonspleie ivaretar fisken, fiskerne og estetikken

Rett rydding og pleie av vegetasjonen ivaretar fiskenes behov for skjul og mattilgang. Det gir sportsfiskerne mulighet for å avfiske sonen sin på en kontrollert og behaglig måte. Estetisk sett er det også flott å vandre med stanga i hånda langs en godt pleiet og ryddig elvebredd.

Fiskehytter

Tilpasset naturområde etter kundegruppe

Størrelse og utforming på fiskehytten bør være tilpasset naturområdet og fiskeplassen slik at det glir godt inn i omgivelsene. Samtidig må de være praktiske og av en kvalitet som er tilpasset de ulike kundegruppenes behov. 

Overnattingsplassen

Den viktige overnattingsplassen

Overnattingsplassen er svært viktig for den tilreisende sportsfisker. En standard som er i samsvar med kundens ønsker og forventning er viktig for totalopplevelsen. Det gir dem lyst å komme tilbake og de snakker godt om elven og plassen de leide.

Andre aktivitetstilbud

Alternativer til laksefiske

Målet med dette tiltaket er å tilby kunden alternative aktiviteter til laksefisket. Det kan være et behov om laksefisket svikter, eller om fiskerne ønsker å gjøre noe annet. Et annet typisk eksempel er når noen i en gruppe eller en familie på ferie skal finne på noe å gjøre mens den andre delen fisker. 

Markedsføring av elva

Elva fra sin beste side

En velbalansert markedsføring av elva gir både lokale og tilreisende sportsfiskere den nødvendige informasjonen de trenger før, under og etter fiskerturen. Det vil også føre til at mange som aldri hadde planlagt en tur til elva, kommer grunnet omtale av elva i sosiale medier (fornøyde fiskere) eller via elveeierlagets egne nettsider.  

Logg inn/ut

Følg oss