Samarbeidvia telefon

Arbeidsmodell i elva

Støtte 24 timer i døgnet

Alle elveeierlag
kan få tilgang
og støtte når
det trengs

# 1 Kontakt og
tilgang

Etter at stiftelsen har tatt kontakt med elveeierlaget eller motsatt, får elveeierlaget en innføring pr. telefon hvordan samarbeidet fungerer etterfulgt av full tilgang til vår digitale verktøykasse på nett "Smart Villfiskforvaltning" 

# 2 Støtte på telefon eller nett

Verktøykassen og håndboka "Smart Lakseforvaltning" blir digitalt tilgjengelig og gjør driften av elveeierlag, forvaltning av elven og fisketurisme enklere. For noen ville dette vært nok til å komme i gang, eller videreutvikle prosjekter, mens andre trenger (eller foretrekker) å jobbe mer med personlig oppfølging på telefon. I denne fasen vil de fleste behovene analyseres og forslag til prosjekter som elveeierlaget skal utføre blir foreslått. 

# 3 Statusrapport og evaluering

I takt med at forvaltningsarbeidet gjennomføres, vil stiftelsen alltid være tilgjengelige for veiledning. For å arbeide effektivt fremover og unngå eventuelle misforståelser, er det viktig at vi minst en gang pr. år mottar en årsrapport som viser status for driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og lakseturismen. Dette danner grunnlag for vegen videre.

De tre sentrale leddene for suksess i et slikt samarbeide er:

God kommunikasjon, en god forvaltningsplan og ingen kostnader med samarbeidet.


Vår forvaltningsmodell

MODELLENS TRE FASER

Vi samarbeider med elveeierlag for å styrke den lokale forvaltningen av villaks, sjøørret og sjørøye. Vi er fysisk tilstede i bygda og på elvekanten, for å lytte til grunneiere og lokale fiskere som kjenner elven og problemstillingene best. Med tiltakene som inngår i NVF sin tredelte kvalitetsstandard for elveeierlag, styrker vi driften av elveeierlaget, forvaltningen av elven og arbeidet med fisketurismen. Et samarbeid med oss koster ingenting.

Les mer

Drift av elveeierlag

Det er mange årsaker til at en elv ikke driftes optimalt eller at fisk og fiskere nesten er borte. Sammen med elveieierlaget og lokale støttespillere er målet vårt å sammen løfte elven tilbake til et nivå hvor både elveeierlag og lokalbefolkningen kan være stolte av den.

Les mer

Forvaltning av elven

Tiltak for forvaltning av elven har som mål å være enkle, forståelige og gjennomførbare. Elven skal i hovedsak driftes av elveeierlaget selv, hvor vi fungerer som en støttepartner. Alt fra den lille sidebekken til utløpet i elva inngår i forvaltningen og blir tilpasset tilstanden og behovet i hver elv.

Les mer

Fisketurisme

Uten interesse dør forvaltningen bort. Derfor er fisketurismen et nødvendig ledd for å styrke villaksens rolle i lokalsamfunnet. Gjennom vår kvalitetsstandard med tiltak for fisketurisme sørger vi for en god totalopplevelse for lokale og tilreisende. 

Les mer

– Sammen om villfisken

La oss hjelpe til - der din elv renner

Logg inn/ut

Følg oss