To samarbeidsformer

Tilstede på elvekanten - eller online støtte via telefon

Der vi er på elvebredden og hjelper, får vi et tett og nært samarbeid

Alternativ 1 - Samarbeid på elvekanten

I denne samarbeidsformen er vi aktivt tilstede i forvaltningsarbeidet. Da kommer vi på besøk, blir kjent og undersøker vassdraget og deltar på styre- og grunneiermøter ved behov.

Vi hjelper styret i elveeierlaget  med å planlegge, finansiere og gjennomføre tiltak for å styrke driften av elveeierlaget, forvaltningen av elva og fisketurismen. Sentralt i dette arbeidet er håndboka vår ”Håndboka Smart Lakseforvaltning” som fungerer som verktøykasse for elveeierlaget i det daglige forvaltningsarbeidet. 

Din elv - ditt valg!

Norsk Villaksforvaltning samarbeider med elveeierlag for å styrke den lokale forvaltningen av villaks, sjøørret og sjørøye. Vi jobber ”på elvekanten” og lytter til grunneiere og lokale sportsfiskere som kjenner elven sin best for å kunne gi råd om målrettet tiltak som er tilpasset hver enkelt vassdrag. Hovedmålet med ethvert samarbeid er mer anadrom fisk i elven, bedre fiskeopplevelser for sportsfiskerne og økt verdiskapning for fisketurismen. Enhver samarbeidsavtale som vi i stiftelsen har med et elveeierlag er helt uten kostnader. Elvene kan velge mellom to former for samarbeid.

Vår online forvaltningstjeneste gir deg tilgang til alt du trenger!

Alternativ 2 - Online og telefonstøtte

Dette er et tilbud til elveeierlag som ikke har behov for et nært samarbeid med NVF for å gjennomføre mindre tiltak i driften av elveeierelaget, forvaltning av elven og fisketurismen. For disse elveeierlagene kan det være nok å ha muligheten for å ta kontakt per telefon for faglig kompetanse.

Elveeierlaget vil få tilgang til vårt digitale hjelpesenter og står fritt til å bruke Håndboka i Smart Lakseforvaltning. Dersom behovet endres, kan en oppgradere samarbeidsform til alternativ 1. Selvsagt er begge samarbeidsformer kostnadsfrie.

Vår visjon

Villfisk for alle - alltid

Logg inn/ut

Følg oss