Bli en samarbeidselv

Dersom din elv har behov for støtte til forvaltning, å realisere drømmer eller iverksette prosjekter, er sjansene store for at vi i Norsk Villaksforvaltning kan hjelpe.

Prosessen

Analyse

Først kommer vi i felleskap frem til elveierlagets behov. Valget står da mellom personlig oppfølging og et besøk fra oss, eller om det holder å få tilgang på handboka vår i Smart Lakseforvaltning og oppfølging på telefon og nett.

Om valget faller på personlig oppfølging, stiller vi opp og analyserer behovene i lag med elveeierlaget og utarbeider en målrettet handlingsplan.

Om kontakt på telefon og nett holder, får man tilgang tilvåre rådgivnings tjenesten og blir pr. telefon instruert i vår forvaltningsmodell og hvordan håndboka vår fungerer og brukes.


Planlegging

Etter man har blitt enige om veien videre, får elveeierlaget tilgang til vår verktøykasse, håndboka i "Smart Lakseforvaltning" som gir innsikt i forvaltningen og inspirasjon til å starte arbeidet. Sammen starter vi jobben med å planlegge prosjekter, opplæring, anskaffing av finansiering og gjennomføring av tiltak. 


Utførelse

For dem som samarbeider med oss på telefon og nett, er det for det meste egeninnsats. Vi er med som støttepartner, og kommer med tips og råd når det er behov for det. Dersom behovene øker på sikt, vil det vere  naturlig å gå over til en mer personlig oppfølging, hvor vi kommer mer aktivt inn og hjelper med å skaffe midler og planlegger større prosjekter. 

For dem som allerede har startet prosjekter, kan vi være tilstede under utførelsen av disse ved behov. Ofte innebærer avsluttede prosesser mer villfisk i elva etterfulgt av et mer attraktivt fiske. Neste trinn kan da være å  å gjøre det mer attrativt for fiskerne med tiltak som: Skilting, parkeringsplasser, pleie av vegetasjon på stier til og langs elven, gapahuk med elvepark osv. 


Kostnadsfritt

Det er kostnadsfritt å samarbeide med oss. Dersom vi er med i et eller flere prosjekter, er vi behjelpelige med å anskaffe midler fra økonomiske samarbeidspartnere.

Logg inn/ut

Følg oss