Bli en samarbeidselv

Dersom din elv har behov for støtte til forvaltning, å realisere drømmer eller iverksette prosjekter, er sjansene store for at vi i Norsk Villaksforvaltning kan hjelpe.

Prosessen

Analyse

Først kommer vi i felleskap frem til elveierlagets behov. Valget står da mellom personlig oppfølging og et besøk fra oss, eller om det holder å få tilgang på vår forvaltningmodell gjennom telefonoppfølging og onlinetjenesten og håndboka "Smart lakseforvaltning"

Om valget faller på personlig oppfølging, stiller vi opp og analyserer behovene og utarbeider en handlingsplan som begge parter signerer.;

Om onlineversjon og telefonkontakt holder, får man tilgang til tjenesten og blir pr. telefon instruert i vår forvaltningsmodell og hvordan håndboka fungerer og brukes.


Planlegging

Etter man har blitt enige om veien videre, får elveeierlaget tilgang til vår verktøykasse, online versjonen av håndboka i "Smart Lakseforvaltning" som gir innsikt i forvaltningen og inspirasjon til å starte arbeidet. Vi vil da på vår side starte jobben med å planlegge eventuelle prosjekter, opplæring, anskaffing av midler og følge prosessen videre. 


Utførelse

For dem som følger online-versjonen, er det for det meste egeninnsats som fullfører prosjekter og diverse tiltak. Vi er med som støttepartner, og kommer med tips og råd når det er behov. Dersom behovene øker på sikt, er det da naturlig å gå over til en mer personlig oppfølging, hvor vi kommer mer aktivt inn og hjelper med å skaffe midler og planlegger større prosjekter. 

For dem som allerede har starter prosjekter, vil vi være sterkt tilstede under utførelsen av disse om nødvendig. Ofte innebærer avsluttede prosesser mer villfisk i elva etterfulgt av økt fisketurisme. Da tilpasser vi oss og utvikler oss videre. Sammen. 


Kostnadsfritt

Det er kostnadsfritt å samarbeide med oss. Dersom vi er med i et eller flere prosjekter, er vi behjelpelige med å anskaffe midler fra økonomiske samarbeidspartnere.

"Uten Stiftelsen NVF ville Beiarelva trolig vært stengt i 2014. Midlene og metodene de har innført har vært veldig viktig."

Bror Hemminghytt, Beiarelva

Slik samarbeider vi (Personlig oppfølging)

Kontakt

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Personlig oppmøte

Vi kommer på besøk og sammen ser vi på forbedringspotensialet i driften av elveeierlaget, forvaltningen av villfisken og tilpasning for fisketurisme i bygda og langs elvebredden.

Signering av avtale

Når vi har blitt enige om hva vi skal gjøre for dere og hva dere bør gjøre, signerer vi en samarbeidsavtale.

Iverksetting og oppfølging

Nå starter vi med vår del og dere som elveeierlag for tilgang til vår verktøykasse (Håndboka) og sammen jobber vi for en bedre hverdag i elva. En hverdag som gir mer fisk, mer glede og økt fisketurisme.

Slik blir vi partnere (Online + telefonstøtte)

Kontakt

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Gjennomgang av tiltak

Etter at en god dialog er etablert, enten pr. telefon eller ved personlig oppmøte, utarbeides det en enkel handlingsplan hvor forventet bruk av tjenestene tas med.

Signering av avtale

Når vi føler at elveeierlaget har forstått grunnprinsippene, og kan få nytte av vår modell, signeres en enkel avtale mellom partene, og tilgang til vår online tjeneste blir neste steg. 

Iverksetting og oppfølging

Med full tilgang til vår online verktøykasse (håndboka), håper vi at samarbeidet bærer frukter og at forvaltningen og driften av elven forbedres og resulterer i mer villfisk i elva. Vi er alltid tilgjengelig når det er behov. 

Logg inn/ut

Følg oss