SNVF i media

Tilbyr hjelp til stengte Lofotvassdrag

Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning tilbyr grunneiere i Lofoten gratis hjelp til å forvalte vassdragene.

Sikrer villaksen i Nordland

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland gir et tilskudd til Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning på kr 300 000,- . Pengene skal brukes til gjennomføring av det tredje året av prosjektet «Nordland 2023».

Lei av uriktige beskyldninger

Norsk Villaksforvaltning (SNVF) har i lang tid blitt beskyldt for å underslå at oppdrett- og kraftbransjen har negativ påverknad på vill laksefisk. For å rydde all tvil av veien. De to bransjene har hatt og har negativ påvirkning på vill laksefisk.

Egne nyheter

Nytt utstillingsvindu liten elv – N-2023

 N-2023 fosser frem i Nordland. I fjor omtalte Øksnesavisa vårt besøk hos Øksnes JFF for å se på elva og vurdere den som vårt utstillingsvindu for katagorien små vassdrag. Nå er det opplest og vedtatt - noe også avisa ville skrive om.

Jakt & Fiske skriver om oterproblemet

Oteren er et alvorlig problem i mange små og mellomstore lakseelver. Fra elvebredden møter vi ofte elveeiere som er helt oppgitt over situasjonen - og at det ikke blir gjort noe. Men, etter fagseminaret på Sunnmøre tidligere i år, har det skjedd mye positivt. Artikkelen i siste Jakt & Fiske er et godt eksempel på det. Den går rett på sak, og omtaler problemet slik det er.

Oteren truer laksen på Sunnmøre

Oteren dreper mye av gytefisken i flere elver på Sunnmøre. Dette ble bekreftet av forskere i Oterprosjektet på en fagdag i slutten av februar. Både grunneiere og sportsfiskere mener tiden er knapp for å få bukt med problematikken villaksen står overfor.

Logg inn/ut

Følg oss